VÄLKOMMEN TILL NK FÖRETAGARFÖRENING.

(FÖRETAGARFÖRENINGEN HAMNGATAN 18-22 EK.FÖR.)

NK Företagarförening är en ekonomisk förening och intresseorganisation för
alla företag som har verksamhet på NK varuhusen.