OM OSS.

 

NK FÖRETAGARFÖRENING.

NK Företagarförening är en ekonomisk förening och intresseorganisation för alla företag som har verksamhet på NK varuhusen. Föreningen har som uppdrag och mål att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Dels att vara samarbetspart till AB Nordiska Kompaniet i strategiska och taktiska besöks- och försäljningsdrivande initiativ. 

Medlemskap är obligatoriskt och stipuleras i hyresavtal/Bilaga 2 samt i stadgar. Föreningens beslutande organ är styrelse och stämma. Styrelsen består av VD/ Ägare i ett NK Företag och styrelsen sammanträder ca 8 ggr per år. Stämmor hålls 2 ggr per år.

Föreningens administrativa organisation består av ordföranden och en vice ordförande.

NK Företagarförening har ca 80 medlemmar dvs. juridiska personer som tillsammans driver ca. 160 avdelningar i Stockholm och Göteborg. En medlem kan vara ägare av flera avdelningar, allt från fåmansföretag till kedjeföretag (ex. NK Retail, Melanders, Cervera, Ink Label Group m. fl.) som representerar Multi- och monobrands, internationella och nationella premium- och luxuryvarumärken.