VÅRT UPPDRAG.

 

INTRESSEORGANISATION.

NK Företagarförening är en ekonomisk förening och intresseorganisation för alla företag som har verksamhet på NK varuhusen. Föreningen har som uppdrag och mål att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Dels att vara samarbetspart till AB Nordiska Kompaniet i strategiska och taktiska besöks- och försäljningsdrivande initiativ. 

SAMKÖP.

I driftsformen på NK-varuhusen görs en mängd centrala upphandlingar av produkter och tjänster i samarbete mellan AB Nordiska Kompaniet och NK Företagarförening. Det kan vara bevakning, butiksdata, kortavtal, emballage m.m. Mycket av detta tillhandahålls centralt till alla men det finns också möjlighet för den enskilde avdelningen att köpa till produkter och tjänster utifrån sitt enskilda behov. För att inte varje enskild avdelning skall behöva göra en egen förhandling så har ramavtal tecknats av NK Företagarförening alternativt Nordiska Kompaniet där villkor, priser, etc. stipulerats. Fördelen och syftet med dessa ramavtal är att den enskilda avdelningen skall få samma förmånliga villkor som i huvudavtalen. Vid köp av produkter eller tjänster utöver det som tillhandahålls centralt, tecknar den enskilda avdelningen/juridiska personen ett eget avtal med leverantör. AB Nordiska Kompaniet och NK Företagarförening arbetar kontinuerligt med att förbättra villkoren genom att från tid till annan konkurrensutsätta dessa produkter och tjänster. Arbete pågår också med att tillhandahålla nya produkter och tjänster i syfte att effektivisera och sänka kostnader.