VÅRT UPPDRAG.

 

SAMKÖP.

I driftsformen på NK-varuhusen görs en mängd centrala upphandlingar av produkter och tjänster i samarbete mellan AB Nordiska Kompaniet och NK Företagarförening. Det kan vara bevakning, butiksdata, kortavtal, emballage m.m. Mycket av detta tillhandahålls centralt till alla men det finns också möjlighet för den enskilde avdelningen att köpa till produkter och tjänster utifrån sitt enskilda behov. För att inte varje enskild avdelning skall behöva göra en egen förhandling så har ramavtal tecknats av NK Företagarförening alternativt Nordiska Kompaniet där villkor, priser, etc. stipulerats. Fördelen och syftet med dessa ramavtal är att den enskilda avdelningen skall få samma förmånliga villkor som i huvudavtalen. Vid köp av produkter eller tjänster utöver det som tillhandahålls centralt, tecknar den enskilda avdelningen/juridiska personen ett eget avtal med leverantör. AB Nordiska Kompaniet och NK Företagarförening arbetar kontinuerligt med att förbättra villkoren genom att från tid till annan konkurrensutsätta dessa produkter och tjänster. Arbete pågår också med att tillhandahålla nya produkter och tjänster i syfte att effektivisera och sänka kostnader.

NKFF.

NKFF´s uppdrag är att leverera servicetjänster i världsklass till kunder, avdelningar och marknad. Föreningen har även ett operativt uppdrag att bemanna och ansvara för ett antal av varuhusens servicefunktioner. Detta uppdrag är stipulerat i ett samarbetsavtal mellan AB NK och Föreningen. Samarbetsavtalet är 3-årigt och är nu inne på sin tredje period, NK Företagarförenings operativa driftsorganisation kallas NKFF. NKFF har två roller: Att själva eller genom samarbetspartners leverera tjänster enligt avtalet/bilagor samt föreslå utveckling och förändring av tjänster.

NKFF består av 1 Verksamhetschef (även projektansvarig), 1 Bitr. Verksamhetschef, 2 Floor Managers, 3 Avdelningschefer samt flertalet Värdar/Värdinnor och Logistikmedarbetare.

NKFF:s uppdrag omfattar:

  • NK KUNDSERVICE
  • PUBLIKA TOALETTER
  • VÄRDAR / VÄRDINNOR
  • NK LOGISTIKCENTER
  • NK MILJÖSTATION
  • STÄD
  • BIKT-K
  • TELEFONI
  • BETALTERMINALER
  • EMBALLAGE

NK SKOLAN.

NK Skolan arbetar för att bidra till ökad försäljning och en ökad serviceupplevelse för alla besökare, vilket i förlängningen leder till ökade besökarantal.

Alla medarbetare som möter NK:s besökare skall ha samma grundläggande kunskaper kring NK:s bemötande och service. NK Skolan bidrar till att säkerställa servicenivån och bemötandet på NK.

NK Skolan arbetar med NK-andan genom att förstärka medarbetarskapet och öka gemenskapen bland medarbetare och skapa samarbeten mellan avdelningarna.

Utbildningar för NK:s samtliga medarbetare hålls i klassrum (Både NK Stockholm samt NK Göteborg) och via webben och omfattar såväl introduktionsutbildning, flertalet serviceutbildningar samt ledarskapsutbildning.

NK Skolans organisation består av en utbildningsansvarig samt en utbildare.