STYRELSEN.

Föreningens beslutande organ är styrelse och stämma. Föreningsstämmor avhålls två gånger per år, ett årsmöte i mars och en höststämma i november. Vid behov kan även extra stämma avhållas.

Varje företag har en röst per kvm på stämma den sk. röstlängden. Merparten av beslut fattas med enkel majoritet. På årsmötet fastställs föreningarnas årsredovisningar, val av styrelse, valberedning och revisorer m.m. På höststämman presenteras bland annat budget för nästkommande år, öppettider, gemensam driftbudget och kostnader för obligatorisk medverkan för avdelningar i NK Skolans utbildningsprogram inför nästkommande år.

Föreningens styrelse består av 6 ledamöter och 2 suppleanter. Varje ledamot har en röst. Alla styrelsemedlemmar är vd/ägare i något NK Företag och är valda av övriga medlemmar utifrån förslag från valberedning. Hälften av ledamöter väljs vartannat år och andra halvan vartannat år i syfte att skapa kontinuitet. Viktigt är också sammansättningen av styrelse då både större och mindre avdelningar, Varumärkesavdelningar och NK avdelningar bör vara representerade för bästa möjliga beslutsfattande sett till helheten. Styrelsen arbetar med mängder med frågor löpande både i stort och smått men också i ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv i samarbete med Nordiska Kompaniets olika funktioner, Varuhus, Service, Marknad och Ledning.

Ordförande – Per Ellnefors, styrelsen

Vice Ordförande, ledamot – Anna Engemar-Lundgren

Ledamot – Ulrica Kejler, NK Boutique m.fl.

Ledamot – Lena Ljungkrantz, NK Kök & Design

Ledamot – Bo-Wilhelm Horndahl, Newport

Ledamot – Magnus Gustafsson, Paul & Friends

Ledamot -Susanne Ekendahl Weisten, NK Beauty m.fl

Ledamot – Jonas Stille, Venue Retail Group

Ledamot – Hans-Christian Meyer, VD/Ägare J. Lindeberg

Suppleant – Antonia Häller, Newhouse

Suppleant – Marc Nylander, VD/Ägare, NK sport