STYRELSEN.

Föreningens beslutande organ är styrelse och stämma. Föreningsstämmor avhålls tre gånger per år, ett årsmöte i mars, en extra stämma i maj och en höststämma i november. Vid behov kan även extra stämma avhållas.

Varje företag har en röst per kvm på stämma den sk. röstlängden. Merparten av beslut fattas med enkel majoritet. På årsmötet fastställs föreningarnas årsredovisningar, val av styrelse, valberedning och revisorer m.m. På höststämman presenteras bland annat budget för nästkommande år, öppettider samt gemensam driftbudget. 

Föreningens styrelse består av 1 Styrelseordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter. Varje ledamot har en röst. Alla styrelsemedlemmar är vd/ägare i något NK Företag och är valda av övriga medlemmar utifrån förslag från valberedning. Hälften av ledamöter väljs vartannat år och andra halvan vartannat år i syfte att skapa kontinuitet. Viktigt är också sammansättningen av styrelse då både större och mindre avdelningar, Varumärkesavdelningar och NK avdelningar bör vara representerade för bästa möjliga beslutsfattande sett till helheten. Styrelsen arbetar med mängder med frågor löpande både i stort och smått men också i ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv i samarbete med Nordiska Kompaniets olika funktioner, Varuhus, Service, Marknad och Ledning.

Verkställande ledning är Biträdande Ordförande- Anna Engemar Lundgren

 

 

Ordförande – Bo Wilhelm Horndahl, Newport

Ledamot – Ulrica Kejler, NK Boutique m.fl.

Ledamot – Lena Ljungkrantz, NK Kök & Design

Ledamot – Magnus Gustafsson, Paul & Friends

Ledamot -Susanne Ekendahl Weisten, NK Beauty m.fl

Ledamot – Hans-Christian Meyer,  J. Lindeberg

Ledamot – Marc Nylander, NK sport m.fl

Ledamot – Nicole Nordin, NK Shoes m.fl 

Ledamot – Henrik Hardis, Ralph Lauren m.fl 

Suppleant – Andreas Buskas Häller, Newhouse

Suppleant – Henrik Selbo, Oliv & Olja